Ljusets Hermetiska Broderskap

“LJUSETS HERMETISKA BRODERSKAP” kallar sig en kuriös sammanslutning, som från Schweiz utsändt ett manifest öfver hela världen, i hvilket den “orientaliska tempelorden”, som äfven tecknar sig O. T. O., inbjuder till en allnationell kongress att hållas från den 15 augusti å Monte Verita at Asconia i Schweiz. Kongressen skall organisera återuppbyggandet af världen efter praktiskt kooperativa linjer. Hör här. hvad O. T. O. är och vill: Den förfäktar en ny etik, en ny social ordning och en ny religion, den besitter den mystiska fullkomningens hemlighet och dess medlemmar åro alla frimurare.

Manifestet vimlar af stora ord som en vanlig människa har litet svårt att få, någon mening i.

Hufvudstadsbladet (Helsingfors), 7. Juni 1917, Nr. 151, S. 8 (Online).