De „Natuurmens“

De „Natuurmens“, Joseph Salomonson, is weer bezig. Ziehier wat ik in de Locomotief lees:

Naar aanleiding van het bericht in da Indische bladen, dat een Chinees te soerabaia voor een ton het door hem gevonden geneesmiddel tegen lepra ter beschikking der regeering wil stellen, schryft de heer Joseph Salomonson mij uit Ancona [sic!] (Monte Verita), dat hij zonder eenige extra-belooning de leiding op zich wil nemen van een gesticht voor lepralijders, in da heilige overtuiging dat hij allen zal genezen alleen door water, licht, lucht en zon. Al het overige acht hij kwakzalverij.

Prachtig! Maar we hebben die vier geneesmiddelen hier in overvloed. Water is soms wel eens wat schaarsch, al geeft een flinke regenbui spoedig genoeg nieuwe toevoer; licht en zon, (vooral het laatste), men krijgt er in Indië overmatige doses van. Hoe komt het dan dat er hier nog zieken zijn en zelfs ziekten? Dat klopt niet met de beweringen van den „Natuurmens“. Of ligt het aan de vermenging van de vier genezings-factoren en aan het percentage van elk. Het geval is duister.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 8. Jahrg., 21. Januar 1903, Nr. 17, S. 5. Online

Der Naturmensch, Joseph Salomonson, ist wieder aktiv. Folgendes habe ich in De locomotief gelesen:

Wie indische Zeitungen berichten, … schreibt Herr Joseph Salomonson mit aus Ascona (Monte Verità), dass er ohne besondere zusätzliche Entlöhnung die Leitung einer Institution für Leprakranke übernehmen will, in der heiligen Überzeugung, dass er alle heilen könne, und zwar allein mit Wasser, Licht, Luft und Sonne.