Vieze kleppers

Te Monte Verità, bij Ascn [sic!], aan den Zwitscherschen kant van het Lago Maggiore, zal van 18 tot 22 April het eerste vegetarisch sociaal kongres worden gehouden. De inrichters van dit kongres wij’en den oorlog aan het materialisme in zijn gedaante van kapitalisme en zien heil in en radikale hervorming van het leven door het op zedelijk, hygiénisch, ekonomisch en esthethisch gebied van de vegetarische beginselen te doordringen. Voorzitter van het kongres is [Paul Birukoff, voorzitter der soocial-vegetarische vereeniging te Moskou; verder hebben in het organisatie-komteit zitting Ida Hofmann, Dr. O Borngräber en Henri Oedenkoven.

Het Vlaamsche Nieuws, 2. Jahrg., 27. März 1916, Nr. 87. Online: Vieze kleppers